• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

Scholing

Tamino ontwikkelt en verzorgt trainingen en nascholingen op het gebied van cultuureducatie voor professionals werkzaam in het onderwijs, de cultuur-, zorg en welzijnssector. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met partners zoals Plein C (*) of de LKCA (**) die beschikken over aanvullende kennis en een netwerk. Dankzij deze samenwerking is een goede uitrol van de producten en diensten geborgd.

Bij de uitvoering van (na)scholingsactiviteiten wordt theorie altijd gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring. Cursisten zijn allen professionals die hun eigen kennis en expertise delen met medecursisten. Cursisten ontwerpen kunstlessen, voeren deze uit en delen de opgedane praktijkervaringen met medecursisten.

Op verzoek van derden verzorgt Tamino trainingen, workshops en gastlessen op maat.

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn de Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs  en de opleiding Muziekspecialist Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

blokjesZijkantB

Training op Maat

Tamino verzorgt trainingen, workshops en gastlessen voor scholen, kunstinstellingen of organisaties binnen de cultuur, zorg- en welzijnssector die hun kennis willen vergroten op het gebied van kunsteducatie voor speciale doelgroepen of hun docententeam of medewerkers willen inspireren als het gaat om kunsteducatie binnen het speciaal onderwijs.
De ervaren trainers of workshopleiders van Tamino ontwikkelen en realiseren in overleg een passend en inspirerend programma op maat.

Opleiding Muziekspecialist S(B)O

De opleiding Muziekspecialist in het speciaal onderwijs is opgezet door het Prins Claus Conservatorium en Stichting Tamino. De opleiding is bedoeld voor scholen die muziekonderwijs stevig willen verankeren in het curriculum en willen investeren in de muzikale deskundigheid van haar leerkrachten. De opleiding is ook bedoeld voor muziekdocenten verbonden aan een muziekinstelling die vaardig willen worden in het werken met leerlingen uit het speciaal onderwijs. Leerkrachten en muziekdocenten volgen samen de opleiding, leren van elkaar, ontwikkelen en geven samen muzieklessen.

Nascholing Cultuurdocent SO

De nascholing is bedoeld voor de kunstenaar/docent die veel ervaring heeft met zelf lessen ontwerpen en lesgeven in het reguliere onderwijs en geïnteresseerd is in het werken met kinderen uit het speciaal onderwijs. In zes bijeenkomsten leren de cursisten hoe het speciaal onderwijs in elkaar steekt en ontwerpen ze een lessenserie toegespitst op een doelgroep die ze tijdens een korte stage in de praktijk gaan brengen. De Nascholing biedt informatie over de verschillende clusters in het speciaal onderwijs, specifieke docentvaardigheden die nodig zijn een korte stage van zes lessen op een school voor speciaal onderwijs.

All copyright 2017 Stichting Tamino