• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

  • Home
  • Kennis & Expertise
Ontmoeten Amsterdam 1

Kennis en Expertise

Tamino deelt haar kennis en expertise met organisaties die een visie op cultuureducatie (willen) ontwikkelen. Tevens ondersteunt zij bij de vertaalslag van deze visie naar de praktijk. Ook helpt Tamino bij praktische zaken zoals het schrijven van projectplannen, het verrichten van subsidieaanvragen bij fondsen, het opzetten en inrichten van een projectorganisatie en de inzet van cultuurdocenten die zijn opgeleid om te werken met kinderen en jongeren met een beperking.

Tamino organiseert voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten en verleent desgevraagd medewerking aan symposia, expertmeetings en studiedagen.

All copyright 2017 Stichting Tamino