• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

blokjesZijkantA

Innovatie

De innovatieve projecten van Tamino leiden tot verdieping en verbreding van bestaande kennis en dragen bij aan haar uiteindelijke doel: kinderen en jongeren met een beperking structureel toegang verschaffen, zowel op school als in hun vrije tijd, tot cultuureducatie met kwaliteit.

Door het ontwikkelen van innovatieve projecten blijft Tamino zichzelf voeden, uitdagen en inspireren. Alle kennis die binnen deze projecten wordt opgedaan komt ten goede aan de twee andere aandachtsgebieden.

 

All copyright 2017 Stichting Tamino