• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

missietekst

Kennis & Expertise

Tamino deelt haar kennis en expertise met organisaties die een visie op cultuureducatie (willen) ontwikkelen. Tevens ondersteunt zij bij de vertaalslag van deze visie naar de praktijk. Ook helpt Tamino bij praktische zaken zoals het schrijven van projectplannen, het verrichten van subsidieaanvragen bij fondsen, het opzetten en inrichten van een projectorganisatie en de inzet van cultuurdocenten die zijn opgeleid om te werken met kinderen en jongeren met een beperking.

Tamino organiseert voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten en verleent desgevraagd medewerking aan symposia, expertmeetings en studiedagen.

Deskundigheidsbevordering

Tamino ontwikkelt en verzorgt trainingen en nascholingen op het gebied van cultuureducatie voor professionals werkzaam in het onderwijs, de cultuur-, zorg en welzijnssector. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met partners zoals Plein C (*) of de LKCA (**) die beschikken over aanvullende kennis en een netwerk. Dankzij deze samenwerking is een goede uitrol van de producten en diensten geborgd.

Bij de uitvoering van (na)scholingsactiviteiten wordt theorie altijd gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring. Cursisten zijn allen professionals die hun eigen kennis en expertise delen met medecursisten. Cursisten ontwerpen kunstlessen, voeren deze uit en delen de opgedane praktijkervaringen met medecursisten.

Op verzoek van derden verzorgt Tamino trainingen, workshops en gastlessen op maat.

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn de Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs en de opleiding Muziekspecialist Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Innovatie

De innovatieve projecten van Tamino leiden tot verdieping en verbreding van bestaande kennis en dragen bij aan haar uiteindelijke doel: kinderen en jongeren met een beperking structureel toegang verschaffen, zowel op school als in hun vrije tijd, tot cultuureducatie met kwaliteit.

Door het ontwikkelen van innovatieve projecten blijft Tamino zichzelf voeden, uitdagen en inspireren. Alle kennis die binnen deze projecten wordt opgedaan komt ten goede aan de twee andere aandachtsgebieden.

In het kader van innovatie is Kunst Helden ontwikkeld, een pilotproject in Amsterdam dat als doel heeft kwalitatief goed kunstaanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 20 jaar te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Uitgelicht

maatschappelijke diensttijd

Stichting Tamino start in september 2018 een ‘proeftuin maatschappelijke diensttijd’ voor kwetsbare leerlingen van scholen voor voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met dit project wil Tamino onderzoeken wat nodig is om kwetsbare leerlingen hun maatschappelijke diensttijd op een succesvolle manier bij een kunst- of cultuurinstelling uit te laten voeren.

 Lees meer

 

Muziekspecialist

De opleiding Muziekspecialist in het speciaal onderwijs is bedoeld voor scholen, leerkrachten en muziekdocenten die vaardig willen worden in het werken met leerlingen uit het speciaal onderwijs. Zij volgen samen de opleiding, leren van elkaar, ontwikkelen en geven samen muzieklessen.

 Lees meer

Kunst Helden

Kunst Helden biedt een buitenschools kunstenprogramma voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking tussen de 13 en 20 jaar uit Amsterdam. Zij krijgen lessen in verschillende kunstdisciplines van kunstdocenten die ervaren zijn in het werken met de speciale doelgroep.

KunstHeldenLogo

Naar het cursusaanbod

All copyright 2017 Stichting Tamino